Onze vereniging

Waarom deze nieuwe waterhondenclub?
Gelet op het feit dat voor 3 van de 4 rassen waar onze vereniging voor is opgericht al een rasvereniging bestaat kunnen we onze deze vraag goed voorstellen.
Een aantal van onze bestuursleden hebben bestuurservaring opgedaan bij rasverenigingen.
Daarbij werden zij regelmatig geconfronteerd met het feit dat belangen van fokkers aanscherping van het fokbeleid ten behoeve van de belangen (gezondheid en welzijn, en daarmee de continuïteit van het ras in de weg staan.
Populair gezegd: het belang van de kas gaat boven het belang van het ras.
Ook is er op zijn minst het vermoeden dat er door gebrek aan openheid en uitwisseling van gebeurtenissen m.b.t. de gezondheid binnen het ras tussen de fokkers onderling de gezondheid van het ras heeft geschaad.
Het is absoluut niet onze bedoeling om hiermee alle fokkers over één kam te scheren.
Natuurlijk zijn er ook prima fokkers.
Maar een meerderheid van de fokkers bepaalt de facto het fokbeleid en dat leidt toch vaak tot bovenstaande consequenties.
Wij zijn van mening dat van een fokker mag worden verwacht dat hij binnen de beschikbare kennis over het ras alles in het werk moet stellen om een dusdanige combinatie te maken waarbij de kans op gezonde pups optimaal is.
Het welzijn van de fokdieren is daarbij ook van groot belang: het zijn tenslotte niet allen maar pup-machines!!
Daarnaast is eerlijke informatie naar de pupkopers van groot belang alsook beschikbaar zijn voor “nazorg” mochten zich toch problemen aandienen.
De maatschappelijke ontwikkeling helpt daarbij. Door acties en proefprocessen van organisaties als Dier en Recht worden de belangen van pupkopers steeds beter beschermd en dat zal naar verwachting steeds meer worden en de lat voor de fokker hoger leggen.
Ons inziens een prima ontwikkeling.
Binnen onze vereniging willen wij proberen daarop in te spelen door (aspirant) leden een erecode te laten ondertekenen waarin zij zich committeren aan de gezondheid van het ras en maximale openheid. Alles wat zich binnen de vereniging afspeelt op gezondheidsgebied zal via de website worden gepubliceerd. Niet nakoming kan leiden tot royement als lid.
Verder hebben wij een streng fokbeleid.
Bij de opstelling heeft een bekende geneticus en een dierenarts ons bijgestaan.
Ook bij aanpassingen van het fokbeleid hebben zij een belangrijke stem waar zowel het bestuur als de ALV niet licht aan voorbij kan gaan.
Wij hopen via deze wijze negatieve ervaringen uit het verleden te voorkomen.
Wij zijn bereid onze ervaringen met iedereen te delen en samen te werken met diegenen en die verenigingen die eenzelfde doel voor ogen staat.