Privacy

Bescherming van de persoonsgegevens.

In het kader van de nieuwe privacywetgeving heeft het bestuur op 14 mei 2018  het volgende onder de aandacht van de leden gebracht:

“Aan persoonsgegevens hebben wij allen uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer zoals door u op uw aanmeldingsformulier is doorgegeven.

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor direct contact met u inzake kwesties die de vereniging aangaan en wel zodanig dat bij mailings niet alle mailadressen zichtbaar zijn maar  als Bcc worden verzonden.

Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dat wettelijk verplicht zou zijn of worden, dan wel voortvloeiend uit een verplichting uit ons lidmaatschap bij de Raad van Beheer.

Alleen leden van het bestuur hebben toegang tot de gegevens van de leden.

Voor het plaatsen van foto’s van evenementen van onze vereniging op de website of de Facebook-pagina van de club hebben wij uw toestemming nodig.

Als u absoluut niet wilt dat foto’s waar u op staat wordt geplaatst op de website of de Facebookpagina dan verzoekt het bestuur dat aan de voorzitter, mailadres voorzitter@waterhondenclub.nl ,voor 1 juni a.s. kenbaar te maken, zodat daar rekening mee kan  worden gehouden.

Voor nieuwe leden zullen wij daarover expliciet een vraag aan het aanvraagformulier toevoegen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Waterhondenclub Nederland
Alex Los, voorzitter”

Hierop is door 1 lid aangegeven dat hij geen foto’s geplaatst wil zien van hem en zijn gezinslid. Dit wordt uiteraard gerespecteerd.

Alle andere leden hebben niet gereageerd, waarmee ze zich impliciet geconformeerd hebben.

Het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden is aangepast, zodanig dat ze dit kenbaar kunnen maken.

Tot op heden heeft geen der nieuwe leden aangegeven bezwaar te hebben tegen de plaatsing  van hun foto’s.

Iedereen, ook niet leden, die herkenbare foto’s van hem of haar aantreft op onze website of Facebookpagina en daar bezwaar tegen heeft, kan dit melden bij de voorzitter.

De foto zal dan alsnog worden verwijderd c.q. vervangen.