Nieuwjaarswandeling 2020

Allereerst wenst het bestuur u, in aansluiting op de toegezonden Kerst- en Nieuwjaarswens, nogmaals het allerbeste toe voor het jaar 2020.
Wij hopen u regelmatig op onze activiteiten te ontmoeten.
Begin van het jaar houden we zoals gebruikelijk een nieuwjaarswandeling.

Dit jaar hebben wij gemeend deze wandeling te houden in losloopgebied Soestduinen in Soest op zaterdag 8 februari a.s.
We hebben daar meer gewandeld en de locatie werd door alle deelnemers
als een prettig wandelgebied ervaren.

We verzamelen op zaterdag 8 februari a.s. om 12 uur bij:
Brasserie de Lange Duinen
Foekenlaan 25
3768 BJ Soest.

Vlak daarvoor is een groot parkeerterrein.
Het streven is erop gericht om – na het genot van een versnapering – rond 12.30 uur met de wandeling te starten.
We hopen velen van u daar dan te treffen!!.

Brasserie de Lange Duinen

Talrijke opkomst op wandeling van 8 februari
Talrijke opkomst op deze mooie wandeling in Soesterduinen

Hits: 166