Lidmaatschap

Mocht u zich willen opgeven als lid van onze vereniging dan dient u onderstaande erecode en aanvraagformulier per (gezins)lid ingevuld en ondertekend te sturen naar onze penningmeester.Dat kan per reguliere post (het adres staat op het aanvraagformulier) of gescand naar haar e-mailadres: penningmeester@waterhondenclub.nl

Formulieren: