Gezondheid Lagotto Romagnolo

Hierin komt de rasgebonden gezondheidsinformatie alsook literatuur en artikelen

Ons fokbeleid is vastgelegd in ons Verenigingsfokreglement

Ons fokbeleid is tot stand gekomen is overleg met de geneticus en fokkerijspecialist Ir. Ed. J. Gubbels, verbonden aan Genetic Counselling Services. Hij is onze vaste adviseur bij aanpassingen van het fokbeleid en bestuursbeslissingen. In ons fokbeleid is aan zijn adviezen een zwaarwegend karakter toegekend: de ALV kan er alleen van afwijken bij 2/3 meerderheid. Wij zijn uiteraard zeer verheugd met deze belangrijke ondersteuning. Daarnaast worden we ook belangeloos bijgestaan door dierenarts Aline Noordam, verbonden aan de dierenkliniek Meuledik te Wolvega. We zijn blij dat we ook van haar kennis gebruik kunnen maken. 

De Raad van Beheer is bezig met het project Fairfok. We hebben geconstateerd dat veel van de doelstellingen van dit (voorgenomen) beleid al in ons fokbeleid is verankerd

Wat is de meerwaarde van MyDogDNA?

In de eerste plaats natuurlijk het testen op erfelijke aandoeningen. in MyDogDna worden er ruim 100 getoetst die voorkomen binnen een diversiteit van rassen, dragerschap en lijderschap zijn zo met een eenmalige test gemakkelijk en prijsgunstig zichtbaar te maken. Een de rasspecifieke aandoeningen van het ras dat wordt getest worden er nog apart uitgelicht. Niet om de dragers uit te sluiten, maar juist om ze zonder kwalijke gevolgen voor de nakomelingen aan een vrije hond te paren. Ter overweging: de gemiddelde mens draagt een kleine 100 erfelijke ziektes met zich mee, dus dragerschap bij onze hond is niet verontrustend  tenminste……zolang je het middels het DNA kunt testen!

Een toegevoegde waarde is ook het Genetic Health Index (Genetische gezondheids-) cijfer dat een hond krijgt: naarmate de gemengdheid van de genen groter en de drager- en lijderschappen minder zijn stijgt zijn cijfer. Het meet de genetische diversiteitswaarde van de hond als fokdier. Een laag cijfer heeft dus – afgezien van een eventueel lijderschap aan een erfelijke ziekte – geen invloed op het dagelijks leven van de hond. In de grafieken wordt de plaats van de hond binnen zijn ras zichtbaar gemaakt. Er blijken soms onverwachte familierelaties te bestaan die niet in overeenstemming zijn met stambomen; stambomen kunnen liegen maar DNA liegt niet! Er bestaat de mogelijkheid proefparingen uit te voeren en het gemiddelde genetische gezondheidsindex van de toekomstige pups te zien.

MyDogDNA is, kortom, een waardevol instrument dat u in staat stelt weloverwogen en onderbouwde beslissingen te maken op fokkerijgebied.


Heupdysplasie (HD)

Heupdysplasie is een ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten, veroorzaakt door ca. tussen de 10 en 25% erfelijke factoren maar in meerderheid door omgevingsfactoren (zoals traplopen, (over)gewicht, voeding). Symptomen zijn moeite met opstaan en kreupelheid aan de achterhand. HD kan worden vastgesteld door het maken van röntgenfoto’s van de heupgewrichten.

Het Verenigingsfokreglement staat de combinaties  HD met de uitslag A/A, A/B, A/C, B/B en C/A (reu/teef).


Juvenile epilepsie

Bij deze ziekte gaat het niet om een echte epilepsie maar om een storing van de motoriek die uit de kleine hersenen komt, een zogenoemde Cerebellaire abiotrofie.

Pups die aan Juvenile Epilepsie lijden vertonen vanaf 5 weken oud de volgende symptomen: trillen, incontinentie, ongecontroleerde bewegingen van het hoofd en het lichaam. De symptomen verdwijnen met een leeftijd van 3 à 4 maanden. 
De overerving is enkelvoudig autosomaal recessief. Een drager van deze ziekte is niet ziek en vertoont geen symptomen. 

Lijderschap en dragerschap kan worden vastgesteld via MyDogDNA.

Volgens het Verenigingsfokreglement zijn de niet toegestane combinaties:

lijder x lijder
lijder x drager
drager x drager 


Epilepsie

Epilepsie is een ziekte waarbij bepaalde aanvallen optreden. Aanvallen ontstaan doordat de functie van de hersencellen verstoord is. De hersencellen wekken elektrische signalen op, geven het door en ontvangen ze weer. Bij een epileptische aanval is er sprake van een kortdurende ontsporing van de elektrische signalen in de hersencellen.

Meestal duurt een aanval slechts enkele minuten.
Er zijn twee soorten epilepsie: primaire epilepsie en secundaire epilepsie.  

De primaire epilepsie is erfelijk. Bij primaire epilepsie is er meestal geen oorzaak te vinden. De diagnose wordt gesteld door andere oorzaken uit te sluiten. Deze vorm van epilepsie ontstaat meestal tussen de leeftijd van 6 maanden en 5 jaar (met een gemiddelde van 3 jaar).

Secundaire epilepsie komt meestal voor bij honden jonger dan 6 maanden of bij honden ouder dan 5 jaar. Bij deze vorm is er juist wel een oorzaak te vinden. Soms kan deze aangeboren zijn, soms wordt het veroorzaakt door infecties, vergiftigingen, tumoren of afwijkingen in de bloedvaten. 
Hoeveel het in het ras voorkomt is moeilijk te zeggen. De openheid in de fokkerswereld op dat punt is marginaal.

Er is helaas nog geen DNA-test voor ontwikkeld.

Het meest van belang is de primaire epilepsie. Omdat lijders zich in den regel voor de 30 maanden openbaren is in het Verenigingingfokreglement bepaald dat met fokdieren niet voor ze 30 maanden oud zijn mag worden gefokt.


OOGAANDOENINGEN

Cataract:
Cataract is een erfelijke oogaandoening waarbij de transparantie van de lens afneemt. De verminderde transparantie kan zich beperken tot een klein deel van de lens, maar de lens kan ook geheel ondoorlaatbaar worden voor licht. De lens wordt witter en het lijkt daarom ook of de ogen een witte waas bevatten. De uitgebreidere vorm van cataract kan leiden tot volledige blindheid. Cataract kan in vroege vorm (juveniele cataract) en in een later stadium optreden (seniel cataract).

Lijderschap kan alleen via een ECVO onderzoek worden vastgesteld.

Als een hond lijder is mag er volgens het Verenigingsfokreglement niet mee worden gefokt.

Progressive Retina Atrofie:

Progressieve retina atrofie (PRA) is een erfelijke aandoening waarbij het netvlies verslechtert. De term progressieve retina atrofie wordt gebruikt om meerdere typen erfelijke aandoeningen van het netvlies te omschrijven. Nachtblindheid is een van de eerste symptomen van PRA, wat zich kenmerkt door verminderd zicht in de schemer- en avonduren waarbij de pupil vergroot is en de pupilreflexen vertraagd optreden. Het kan uiteindelijk leiden tot totale blindheid. 

Lijderschap kan alleen via een ECVO onderzoek worden vastgesteld.

Als een hond lijder is mag er volgens het Verenigingsfokreglement niet mee worden gefokt. 

In MyDogDNA kan al voor voor diverse rassen worden aangegeven of ze drager zijn.

Voor onze rassen zijn nog geen rasspecifieke resultaten bekend maar als de honden vrij worden verklaard voor de onderzochte PRA resultaten is de kans groot dat zij daar ook vrij van zullen zijn.

Distichiasis:


Bij distichiasis groeien haren vanuit de vrije ooglidrand waarin zich normaal geen haarzakjes bevinden. Als de haren naar het hoornvlies gericht zijn, zullen zij het hoornvlies irriteren en kunnen zelfs voor krasjes op het hoornvlies zorgen. 

Met lijders aan ernstige distichiasis mag volgens het Verenigingsfokreglement niet worden gefokt.

Lijderschap kan alleen worden vastgesteld via een ECVO onderzoek.


Lysosomal Storage Disease (LSD lysosomale stapelingsziekte)

Lysosomale stapelingsziekte is een erfelijke aandoening. Door afwijkende stofwisseling op celniveau stapelen afvalstoffen zich op in de cellen. De celfunctie raakt hierdoor verstoord, en er sterven cellen af. Het gevolg is cerebellaire ataxie, een verstoring in de kleine hersenen, die zorgt voor coördinatieproblemen zoals een dronkenmansloop (ataxie), struikelen, en in een later stadium verlamming.

Bij de Lagotto Romagnola gaan de dronkenmansloop en onhandigheid gepaard met abnormale oogbewegingen (nystagmus). Bij dit ras worden de eerste verschijnselen zichtbaar op een leeftijd tussen de vier maanden en vier jaar. De oorzaak is een mutatie in het DNA, enkelvoudig verervend, autosomaal recessief.

Er is geen behandeling mogelijk. Uiteindelijk sterven dieren aan deze aandoening, of moeten worden geëuthanaseerd.

Lijderschap en dragerschap kan worden vastgesteld via MyDogDNA.

Volgens het Verenigingsfokreglement zijn de niet toegestane combinaties: 

lijder x lijder
lijder x drager
drager x drager


Von Willebrand’s ziekte type 2

Von Willebrand’s ziekte is een aandoening van de bloedstolling. Door een tekort aan of een onjuiste werking van een eiwit dat betrokken is bij de bloedstolling, de Von Willebrand factor (vWF), ontstaan problemen met de bloedstolling. Dit eiwit zorgt voor een verbinding tussen de bloedplaatjes en de bloedvatwand en is betrokken bij het activeringsproces van andere stollingsfactoren. Honden waarbij dit eiwit ontbreekt of afwijkend is, hebben een verstoorde bloedstolling, waardoor wonden slecht genezen en hevige bloedingen kunnen ontstaan. Afhankelijk van de mate van het tekort aan deze stollingsfactor verschillen de verschijnselen van gering tot zeer ernstig.

Type 2 is de aanzielijke vorm

Lijderschap en dragerschap kan worden vastgesteld via MyDogDNA.

Volgens het Verenigingsfokreglement zijn de niet toegestane combinaties: 

lijder x lijder
lijder x drager
drager x drager


Neuroaxonal Dystrofie

Neuroaxonale Dystrofie (NAD) is een afwijking waarbij het hersenweefsel in het centraal en perifeer zenuwstelsel afgebroken wordt. Dit is herkenbaar door lokale zwelling en afsterven van zenuwen. De eerste symptomen ontstaan meestal tussen 6 en 18 maanden leeftijd, waarna de ziekte zich progressief ontwikkelt.
Deze afwijking leidt tot verlies van hersenfuncties.

Deze afwijking is in het ras terechtgekomen door onverantwoord infokken van de Spaanse waterhond in de Lagotto in Italië.

Lijderschap en dragerschap kan worden vastgesteld via MyDogDNA.

Volgens het Verenigingsfokreglement zijn de niet toegestane combinaties: 

lijder x lijder
lijder x drager
drager x drager


Hyperuricosurie

Hyperuricosurie is een te hoog gehalte aan urinezuur in de urine. Eiwitten worden afgebroken door de lever en nieren. Hierbij ontstaat onder andere urinezuur dat door de lever verder afgebroken wordt. De afbraakproducten die hierbij ontstaan, worden via de nieren met de urine uitgescheiden. De lever van hondenrassen met deze erfelijke aandoening is minder goed in staat om dit urinezuur verder af te breken. Daardoor komt het urinezuur in verhoogde hoeveelheid in de urine terecht. Het urinezuur klontert samen met andere stoffen in de urine en vormt op deze manier kristallen in de urine, de zogenaamde uraatstenen. De verschijnselen ten gevolge van deze urinestenen zijn afhankelijk van de locatie waar de stenen zich vormen en terechtkomen. Wanneer de stenen vastlopen in de urineleiders van de nieren, kunnen de nieren ernstig beschadigd raken, wat zal resulteren in buikpijn en nierfalen. Indien de stenen zich in de blaas bevinden, bestaat er een verhoogde kans op het ontstaan van blaasontsteking (cystitis). De urinestenen kunnen zich verplaatsen naar de plasbuis. Kleine urinestenen zullen de plasbuis ongehinderd passeren en kunnen uitgeplast worden. Grotere stenen zullen vastlopen in de plasbuis, waardoor de hond niet of nauwelijks meer kan plassen en veel pijn heeft wanneer hij wil plassen. De urine kan op deze manier niet weg uit de blaas, waardoor de blaas kan knappen en een levensbedreigende situatie zal ontstaan.

Lijderschap en dragerschap kan worden vastgesteld via MyDogDNA.

Volgens het Verenigingsfokreglement zijn de niet toegestane combinaties: 

lijder x lijder
lijder x drager
drager x drager


DE LAGOTTO ROMAGNOLO WORDT EEN ECHT PROBLEEMRAS

Hoge inteelt mijn de Lagotto Romagnolo

Uit een studie van The Instatute of Canine Biology, gebaseerd op een onderzoek van Dräger, blijkt dat de inteelt van de Lagotto Romagnolo in de basis meer dan 40% bedraagt, bijna vergelijkbaar met broer en zus. In onderstaande tabel is dat duidelijk weergegeven:

Volgens geneticus Ed Gubbels is meer dan

40% inbreed voor een ras als de Lagotto Romagnolo is dramatisch.

De problemen van (hoge) inteelt zijn:

  • simpel verervende problemen nemen sneller toe
  • de vitaliteit neemt af
  • problemen met het bewegingsapparaat gaan ontstaan
  • het immuunsysteem neemt af 
  • hart en vaatziekten nemen toe
  • verhoogde ziektegevoeligheid (ernstiger en vaker)
  • verkorting levensduur
  • toenemende angst en nervositeit, waarvan het herstelmechanisme is verstoord en angst is een drama
  • verstoorde vruchtbaarheid 
  • teven die niet meer gedekt willen worden en reuen die niet meer kunnen dekken

De Lagotto Romagnolo is super geluidgevoelig

De Lagotto Romagnolo staat als topras genoteerd op geluidsgevoeligheid, een twijfelachtige eer! Vele Lagotto eigenaren hebben de survey van Genoscoper over geluidgevoeligheid ingevuld en daar kwam deze conclusie uit naar voren. E.e.a. is weergegeven in onderstaand document:

Volgens gedragsdeskundige Jacqueline Verwey is geluidgevoeligheid van honden, zeker als het erfelijk bepaald is zoals bij de Lagotto Romagnolo, niet in de hand te houden ook niet via  socialisatie. 

Geluidsangst is een ernstig probleem voor een hond maar ook voor de eigenaar omdat het leidt tot beperkingen en stress in het doen en laten. 

Geluidsangst tast in ernstige mate het dierenwelzijn aan, zeker in onze drukke lawaaierige maatschappij.

De honden worden instabiel wat zich kan uiten in vluchtgedrag of vechten (agressie en bijten). Bij verdere toename kan het gaan leiden tot verlatingsangst.

Kortom: zo’n hond heeft een slecht leven.

Verbreding van de genenpool is dringend nodig

De Lagotto Romagnolo heeft al veel genetische afwijkingen en bijna jaarlijks komen erbij. De levensverwachting van de Lagotto Romagnolo is van lieverlee schrikbarend omlaag gegaan de laatste jaren: in plaats van 15 jaar gemiddeld loopt het af naar nu gemiddeld 10 jaar! Zij overlijden onder meer aan middelbare leeftijd kanker, hart- en nierziekten.

Om de genenpool te herstellen is het zaak om de erfelijke variatie te verbeteren. Dat kan alleen door outrcross waarmee je dieren bij elkaar brengt die genetisch ver van elkaar af liggen. 

De Waterhondenclub Nederland maakt zich sterk om tot zo’n outcross te komen.

Het zou mooi zijn als dat landelijk of zelfs mondiaal kan worden opgepakt maar het wordt niet onderkend of men wil het niet onderkennen. Want zoiets kost alleen maar geld.

We houden u via deze websitepagina op de hoogte van de ontwikkelingen over dit probleem.