Gezondheid

Hierin komt de rasgebonden gezondheidsinformatie alsook literatuur en artikelen

Ons fokbeleid is vastgelegd in ons Verenigingsfokreglement

Ons fokbeleid is tot stand gekomen is overleg met de geneticus en fokkerijspecialist Ir. Ed. J. Gubbels, verbonden aan Genetic Counselling Services. Hij is onze vaste adviseur bij aanpassingen van het fokbeleid en bestuursbeslissingen. In ons fokbeleid is aan zijn adviezen een zwaarwegend karakter toegekend: de ALV kan er alleen van afwijken bij 2/3 meerderheid. Wij zijn uiteraard zeer verheugd met deze belangrijke ondersteuning. Daarnaast worden we ook belangeloos bijgestaan door dierenarts Aline Noordam, verbonden aan de dierenkliniek Meuledik te Wolvega. We zijn blij dat we ook van haar kennis gebruik kunnen maken. 

De Raad van Beheer is bezig met het project Fairfok. We hebben geconstateerd dat veel van de doelstellingen van dit (voorgenomen) beleid al in ons fokbeleid is verankerd

Wat is de meerwaarde van MyDogDNA?

In de eerste plaats natuurlijk het testen op erfelijke aandoeningen. in MyDogDna worden er ruim 100 getoetst die voorkomen binnen een diversiteit van rassen, dragerschap en lijderschap zijn zo met een eenmalige test gemakkelijk en prijsgunstig zichtbaar te maken. Een de rasspecifieke aandoeningen van het ras dat wordt getest worden er nog apart uitgelicht. Niet om de dragers uit te sluiten, maar juist om ze zonder kwalijke gevolgen voor de nakomelingen aan een vrije hond te paren. Ter overweging: de gemiddelde mens draagt een kleine 100 erfelijke ziektes met zich mee, dus dragerschap bij onze hond is niet verontrustend  tenminste……zolang je het middels het DNA kunt testen!

Een toegevoegde waarde is ook het Genetic Health Index (Genetische gezondheids-) cijfer dat een hond krijgt: naarmate de gemengdheid van de genen groter en de drager- en lijderschappen minder zijn stijgt zijn cijfer. Het meet de genetische diversiteitswaarde van de hond als fokdier. Een laag cijfer heeft dus – afgezien van een eventueel lijderschap aan een erfelijke ziekte – geen invloed op het dagelijks leven van de hond. In de grafieken wordt de plaats van de hond binnen zijn ras zichtbaar gemaakt. Er blijken soms onverwachte familierelaties te bestaan die niet in overeenstemming zijn met stambomen; stambomen kunnen liegen maar DNA liegt niet! Er bestaat de mogelijkheid proefparingen uit te voeren en het gemiddelde genetische gezondheidsindex van de toekomstige pups te zien.

MyDogDNA is, kortom, een waardevol instrument dat u in staat stelt weloverwogen en onderbouwde beslissingen te maken op fokkerijgebied

Voor meer informatie over MyDogDNA klikt u hier

Afstammingsgegevens en gezondheid NHSB-honden online

http://www.raadvanbeheer.nl/rashonden/stambomenonline/afstammingsgegevens-opvragen/

Nieuwe website Raad van Beheer

https://www.houdenvanhonden.nl/