Erkenning Raad van Beheer

Op 17 juni 2015 is onze vereniging officieel erkend door de Raad van Beheer (zie de bijgevoegde brief). Wij zien dat als een bekroning van alle inzet na onze oprichting.

Naderhand werd er ook melding van gemaakt in Raadar, het digitaal magazine van de Raad van Beheer, van de maand juli 2015, zoals hieronder weergegeven.

We mogen als vereniging dus een erkenningslogo van de Raad van Beheer voeren op onze site of in onze correspondentie.